Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
Informacje kontaktowe
Telefon: 71 318-60-10
e-mail:sekretariat@psp-minkowice-olawskie.pl; minkowice@poczta.onet.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

 • 1 PSP w Minkowicach Oławskich.

  Działalność PSP w Minkowicach Oł. służy rozwijaniu u młodzieży poczucia obowiązku, kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Zapewnia każdemu dziecku prawo do kształcenia, wychowania i opieki, przyjmując naczelną zasadę podmiotowości dziecka w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Czytaj więcej
 • 2 Sprawozdanie z konkursu plastycznego pod hasłem: „POMAGANIE JEST FAJNE”.

  Konkurs plastyczny został ogłoszony na początku lutego dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Prace mogły być wykonane techniką dowolną, w maksymalnym wymiarze A-3, bez elementów przestrzennych, poprawne pod względem ortograficznym i stylistycznym, w terminie do 17.03.2018r.
  Czytaj więcej
 • 3 Mamy nowego patrona

  Dnia 26.01.2018r. Rada Gminy Jelcz- Laskowice podjęła uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole w Minkowicach Oł. imienia Jana Brzechwy.
  Czytaj więcej
 • 4 SPRAWOZDANIE Z AKCJI „POCZYTAJ MI KOLEGO”

  Akcja „Poczytaj mi kolego” organizowana jest przez Bibliotekę Szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oł. w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczniowie klas starszych- gimnazjaliści czytali książki swoim młodszym kolegom- uczniom klasy pierwszej. Starsi uczniowie chętnie zgłosili się do udziału w tej akcji.
  Czytaj więcej
 • 5 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

  „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
  Czytaj więcej

I Misja szkoły

   Szkoła Podstawowa  w Minkowicach Oławskich realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą będzie dążyć do wprowadzenia swych wychowanków w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewni możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozrywki.

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

 Nasza Szkoła jest placówką, w której każdy uczeń :

•zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,

•posiądzie umiejętność uczenia się,

•opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji (w tym  i Internetu),

•pozna języki obce,

•pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości,

•nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie decyzji,

•stanie  się  odpowiedzialny  za  zdrowie  własne  i  innych  oraz  za  stan  środowiska naturalnego,

•zostanie  wychowany  w  oparciu  o  wartości  uniwersalne  oraz  w  duchu  tradycji swojego miejsca pochodzenia,

•nabędzie umiejętności życia i współpracy z osobami innych narodowości i religii oraz tolerancji ich poglądów.

II Wizja szkoły.

    Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Będziemy się starać, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie dobra , prawdy i piękna . Chcemy także budzić w nich wrażliwość moralną i szacunek dla wspólnego dobra.

Nasza szkoła będzie promować chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji.

Badając i analizując możliwości ucznia oraz jego potrzeby, dołożymy wszelkich starań, aby mógł on wykazać się tym, co lubi i robi najlepiej.

 

III Model absolwenta kończącego Szkołę Podstawową w Minkowicach Oł.

Naszą szkołę ukończą uczniowie, którzy:

•umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność,

•są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,

•potrafią korzystać ze źródeł informacji,

•znają swoje słabe i mocne strony,

•znają języki obce w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się,

•znają podstawowe zasady współżycia społecznego i umieją współpracować z innymi,

•umieją ocenić i wartościować zachowania własne i innych,

•dbają o zdrowie własne i innych oraz o środowisko naturalne,

•   są dumni ze swojego pochodzenia, szanują tradycje.

 

 

BIP

Facebook Like

Kliknij nas na facebbok.

COPYRIGT Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich FREE JOOMLA TEMPLATES